Какво правим

 

И АЗ МОГА / I CAN TOO е фондация за подпомагане на деца със специални нужди.

I CAN TOO е създадена през 2006 като частна инициативa от живеещата от двадесет години в Германия - Нели Радева. Днес организацията съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.

 

Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип I CAN TOO създава терапевтичен Центъраза деца със специални нужди в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец.

 

И АЗ МОГА подпомага над 250 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи цетъра за тези деца (Дневен Център за деца с множествени увреждания "Център за Надежда" и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София) – като насочва дарения към тях.

 

От 2012 I CAN TOO е регистрирана в Америка - като 501(c)(3) неправителствена организация.

 

Много български и интернационални известни личности стават лица на И АЗ МОГА и популяризират мисията на организацията по света.  

Актуална цел на И АЗ МОГА е създаване на Център за деца с аутизъм в Пловдив. Очаква се Центърът да бъде завършен през 2014.


Инициативи и постижения на И АЗ МОГА за повишаване на информираността на обществото относно проблемите на децата със специални нужди в България:

Социални събития / Инициативи:

Над 300 събития, организирани от I CAN TOO

Увеличаване на информираността на обществото относно проблемите на децата със специални нужди в България и възможностите за повишаване качестото им на живот.

Над 200 концерта, посветени на I COO TOO

Концерти, посветени на I CAN TOO или организирани от фондацията с изключителната всеотдайност на известни български знаменитости. Промотиране на мисията на организацията, изграждане на познаваемост в обществото.

Над 100 000 коледни картички

Предоставени на нашите партньори в замяна на техните дарения.


Известни личности / Посланици на I CAN TOO:

Над 250 български и чуждестранни известни личности стават лица на I CAN TOO и популяризират мисията на фондацията по цял свят.


Външна реклама:

Над 360 рекламни табла на година (най-добрите локации), промотиращи социалните инициативи на I CAN TOO в София.

(Над 2 520 рекламни табла за последните седем години)

София е двумилионен град и като столица на България, привлича много посетители.


Над 240 рекламни табла на година в големите градове на България: Пловдив, Варна и Стара Загора.

(Над 1 680 рекламни табла за последните седем години)


Над 60 билборда в градовете София, Пловдив и Варна – на година

(Над 420 билборда за последните седем години)


48 рекламни постера на летище София на година.

(144 постера за последните 3 години)

Популяризиране на проблемите на деца със специални нужди в България сред международната общност.


3 билборда на лифт станцията на седемте рилски езера /през последните пет години/

Националният резерват е привлекателна туристическа дестинация, която привлича около 30 000 – 40 000 души годишно.


Присъствие в интернет пространството и социалните медии:

- Сайтът icantoo.eu има над 6 милиона посещения на годишна база.

- I Can Too промотира дейностите си в социалните медии: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, etc.


Медийни кампании (онлайн, печатни и дигитални медии)

Голяма част от българските онлайн, печатни и дигитални медии отразяват инициативи на I CAN TOO.


Партньорска мрежа:

I Can Too има над 300 партньора:

- Фондацията има партньори от всички области на бизнеса и развлекателната индустрия, частни структури и физически лица, правителствени и неправителствени организации. Те подкрепят инициативите на I CAN TOO с услуги, материали, доброволческа работа, идеи, контакти и други дейности и нефинансови дарения.

- Банерите и логото на I Can Too са публикувани на уеб платформите на много партньори.

- Голяма част от партньорите също включват банери и лого на I CAN TOO в подписа на е-мейлите си.

- Списъкът с адреси на I CAN TOO се състои от повече от 60 000 имейла, които получават бюлетина на I CAN TOO.


Доброволческа мрежа в България и по света:

Над 100 доброволци и стажанти са включени в дейностите на I CAN TOO:

- Доброволческата мрежа създава възможност за I CAN TOO да създаде социална ангажираност на младите хора от цял свят.


Академична познаваемост:

- Основателят и президентът на I CAN TOOНели Радева презентира мисията и дейностите на фондацията пред студенти от Софийски и Нов български университет, акцентирайки върху изграждането на познаваемост (и включването на медийни инструменти за социална отговорност на обществото към деца със специални нужди).

- Дейността на I CAN TOO е включена в дипломни работи и проучвания на студенти и преподаватели, като по този начин се увеличава познаваемостта за проблемите на които децата с увреждания.


* * *

Деца със специални нужди, които I CAN TOO подкрепя:


650 деца, които I CAN TOO подкрепя

Пренасочване на дарения, осигуряване на публичност на техните случаи чрез уебсайта: icantoo.eu и социалните медии; подкрепа за адаптирането на техните домове; подкрепа на съществуващи центрове за деца със специални нужди; включване на деца в инициативи на I Can Too, които подпомагат тяхното интегриране.


I CAN TOO подпомага два съществуващи центъра за деца със специални нужди, като се насочват дарители към тях:

- СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" гр. София;

- “Център за Надежда” за деца с увреждания, гр. София.


I CAN TOO създава два центъра за деца със специални нужди:

- Медицински Център за деца с увреждания, гр. София (открит през 2008);

- Център за деца с аутизъм, гр. Пловдив (открит през 2015).

 

реклама

Юли 2017

Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
http://www.icantoo.us/