ПРОГРАМА „МОБИЛЕН ТЕРАПЕВТ“ В ПОДКРЕПА НА „ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА“, СОФИЯ

 

Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO подпомага Център за деца с множествени увреждания в гр. София “Център за Надежда” от 11 години. В него получават грижи и рехабилитация 50 деца с най-тежки диагнози.

Центърът има огромна и спешна нужда от назначаването на още двама рехабилитатора. Към момента с децата работи само един специалист, за когото е нопосилно да поеме терапиите на всички тях.

Регулярната рехабилитация за деца с множествени увреждания е животоподдържаща и липсата й може да доведе до сериозно влошаване на състоянието им и до непоправими последици. Придвижването на децата до терапевтични центрове е трудно осъществимо за техните семейства в съществуващите условия в България. Проблемното транспортиране причинява голям стрес на цялото семейство, тъй като се изисква специализиран автомобил, както и често асистент/придружител, който помага при обслужване на детето.

За да отговори на тази нужда, И АЗ МОГА създаде програмата “Мобилен Терапевт” в подкрепа на “Център за Надежда”. С нея организацията цели да подпомогне, както назначаването на повече рехабилитатори, така и осигуряване на мобилна услуга за нуждаещите се семейства. По този начин децата с увреждания ще получат грижи в домашна среда или възможност да бъдат комфортно транспортирани до Центъра.

За реализирането на тази програма е необходим годишен бюджет на стойност: 112 000 лв. (Включва месечни възнаграждения за специалистите, закупуване на специализиран автомобил + поемане на разходи за шофьор, гориво и поддръжка.)