КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

И АЗ МОГА предоставя консултантски услуги по въпроси свързани с:

  • Управление и дейност на неправителствени организации;
  • Посредническа дейност;
  • ПР и промотиращи активности;
  • Организиране на социални инициативи и благотворителни събития и др.

 

За повече информация и конкретни запитвания можете да се свържете с нас на: office@icantoo.eu; +359 2 937 7862; +359 885 277 342