Monthly Archives: февруари 2017

АМЕРИКАНСКИЯТ ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА АУТИЗМА ДЖЕЙК ГРИЙНСПАН В БЪЛГАРИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА И АЗ МОГА

Създателят на една от най-успешните методологии за работа с деца с аутизъм Джейк Грийнспан гостува две поредни години в България 2016, 2017 по инициатива на И АЗ МОГА Експертът обучи специалисти от Център за деца с аутизъм, който организацията създаде в гр. Пловдив  и представи “Методология Грийнспан Флортайм” (“The Greenspan Floortime Approach”) пред широка аудитория родители, специалисти […]