За нас

И АЗ МОГА / I CAN TOO е международна благотворителна организация за подпомагане на деца със специални нужди и техните семейства. Създадена е през 2006 в България като частна инициативa от живеещата от двадесет години в Германия Нели Радева. През 2012 е регистрирана и в САЩ със статут на неправителствена организация.

Програмите на I CAN TOO целят подобряване качеството на живот на деца със специални нужди и интегрирането им като равноправни членове на обществото.

И АЗ МОГА създава социални инициативи, образователни, културни и медийни събития за промяна на обществената нагласа към тези деца. Помага за предоставяне на възможности за социалното им включване и застъпване за техните права. Набира средства и инвестира в създаването на терапевтични центрове за деца със специални нужди.

И АЗ МОГА обединява усилия с отговорния бизнес, популярни личности, медии, частни дарители, доброволци, правителствени и неправителствени организации.

Идеята на I CAN TOO е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип фондацията създаде два терапевтични центъра за деца със специални нужди изцяло с нефинансови средства.

И АЗ МОГА помага на над 650 деца със специални нужди и техните семейства в цялата страна и подкрепя два съществуващи терапевтични центъра в гр София. Организацията насочва регулярно дарители и доброволци към тях; работи над създаването на програми за мобилна терапия; включва децата в иновативни проекти, които дават по-голяма сигурност и облекчават живота на техните семейства.

Над 400 интернационални известни личности от областта на изкуството, спорта и обществения живот са лица на I CAN TOO и популяризират мисията на организацията по света.