Резултати

Основни резултати, постигнати от И АЗ МОГА, в популяризиране проблемите на деца със специални нужди и промяна на обществената нагласа към тях

1. Достигане до повече от 2 милиона души всеки месец чрез социални инициативи, медийни събития и външна реклама;

2. Над 350 културни събития: концерти, музикални фестивали, изложби, събития за деца и др.;

3. Над 20 инициативи: за достъпна среда за хора с увреждания; иницииране създаването на иновативна йога методология за терапия на деца с аутизъм; популяризиране необходимостта от създаване на терапевтични центрове и др.;

4. Два новосъздадени терапевтични центъра за деца със специални нужди;

5. Подкрепа на над 650 деца със специални нужди и техните семейства и два съществуващи терапевтични центъра;

6. Развиване в България на успешни практики за работа с деца с аутизъм и осъществяване на гостувания на световни екперти в областта – за внасяне на ноу-хау и обучения на специалисти;

7. Над 400 известни интернационални личности – лица на I CAN TOO – популяризират мисията на организацията по света;

8. Академична познаваемост:

– Представяне на организацията в университети и организации за млади предприемачи;

– Студенти правят стажантски практики в организацията и пишат дипломните си работи на тема I CAN TOO;

– Ученици са доброволци на организацията по време на лятната си ваканция и организират собствени инициативи в подкрепа на I CAN TOO;

9. Доброволческа мрежа от над 200 човека в България и по света;

10. Над 450 партньора от бизнеса, медиите, изкуството, спорта, правителствени и неправителствени организации в България, Европа и САЩ;

11. Увеличаване броя на благотворителните организации с дейност, подобна на тази на I CAN TOO.

Активности на И АЗ МОГА извън страната:

1. Регистриране на I CAN TOO в САЩ – със статута на 501(c)(3) американска неправителствена организация:

– Oсъществяване на дейност за популяризиране проблемите на деца със специални нужди и набиране на средства;

– Привличане и обединяване на българските общности в цяла Америка в подкрепа на I CAN TOO;

– Привличане на американски популярни лица, поддръжници и доброволци към каузата и др.

2. Развиване на активности и инициативи в Германия – за популяризиране проблемите на деца в нужда.