БЪЛГАРИЯ – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ. И АЗ МОГА

Инициативата „България – Достъпна за всички. И АЗ МОГА“ цели да накара обществото да се замисли над един постоянно стоящ пред него проблем- недостъпността на градовете за хората с увреждания. Чрез тази инициатива И АЗ МОГА призовава бизнеса, държавните институции и частни организации да се включат в едно общонационално решаване на проблема за недостъпността на градовете в България за хората с увреждания.

Конкретната цел на I CAN TOO е да инициира изграждане на рампи, асансьори и други приспособления за достъпна среда в училища, детски градини, библиотеки, университети, театри и др. и да провокира гражданското общество  само да се включи в разрешаването на този проблем.

„Ти няма къде да стъпиш наистина,

започни отново да летиш

са думите на поета Тома Марков, обединяващи много добре двата аспекта на тази инициатива: единият, че нищо не може да спре полета на мечтите и вторият – социалният, представящ реалността, пред която са изправени хората с увреждания в България.