GREEN ON! ЕКО ИНИЦИАТИВА В ПОДКРЕПА НА I CAN TOO

Green On! е инициатива на фирма „Нексиум” ЕООД (Nexium) в подкрепа на И АЗ МОГА, които през 2014 създадоха многофункционални екочанти от нетъкан текстил с уникален дизайн.

Създадени с първоначалната идея да заменят широко използваните найлонови торбички, Нексиум решава да ангажира зелената инициатива и социално.

Закупувайки екочанта GREEN ON!, всеки имаше възможност да даде личния си принос за опазване на околната среда и в същото време да помогне на деца със специални нужди.