ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ – И АЗ МОГА / GREEN LINE – I CAN TOO“

Инициативата “Зелена линия – И АЗ МОГА” / “Green Line – I CAN TOO” е знак за благотворителност и израз на социална ангажираност.

Всяка фирма или индивидуален поддръжник има възможност да включи свой продукт или услуга към нея, като постави разпознавателния стикер на инициативата.

Процент от продажбата на този продукт или услуга се дарява в помощ на децата със специални нужди.

Включи се И ТИ!

За повече информация: office@icantoo.eu; 0885 277 342