Картички И АЗ МОГА / I CAN TOO

Поръчвайки картички с детски рисунки И АЗ МОГА / I CAN TOO, подкрепяте деца със специални нужди и техните семейства.

I CAN TOO набира средства за Програма “Мобилен терапевт” в подкрепа на “Център за Надежда” в София, в който грижа и рехабилитация получават 50 деца с най-тежки увреждания. Програмата цели да осигури специализиран автомобил за транспортиране на децата до Центъра, както и на мобилен терапевт, който да осъществява рехабилитация в домашна среда.

За поръчки и повече информация:

cards@icatoo.eu

02 / 937 78 62, 02 / 937 78 62, 0885 277 342

Офис на Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO: София, ул. “Ген. Й. Гурко” No12, ет. 7, офис 34

Благодарим Ви!

www.facebook.com/icantoofoundation

IG: icantoo_foundation