Мисия и визия

Мисия:

И АЗ МОГА / I CAN TOO запознава обществото с проблемите на деца със специални нужди и техните семейства и подобрява качеството им на живот.

Визия:

Децата със специални нужди да получават подкрепата на обществото и да бъдат ценени като негови равноправни членове.