ПОДКРЕПА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

И АЗ МОГА подпомага целогодишно два съществуващи Центъра за деца със специални нужди в гр. София. Организацията набира и насочва финансови и нефинансови дарения за рехабилитация, специални помощни приспособления, поддръжка и ремонтни дейности, дрехи и консумативи, памперси, транспортни разходи и др.

Дневен център за деца с множествени увреждания „Център за Надежда“

В Центъра получават целодневна грижа и рехабилитация 50 деца с най-тежки диагнози.

За пълноценната му работа са необходими средства за осигуряване на:

2 рехабилитатори, 2 специални педагози, 1 психолог, 2 обучени асистенти-помощник педагози, както и средства за специални приспособления, памперси, консумативи, медикаменти и транспорт.

Месечна издръжка за поемане на тези разходи: 18 800 лв.

Данните са предоставени от Зоя Трифонова, Председател на „Център за Надежда“ и родител на дете с множествени увреждания.

Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“

В училището получават грижа и специализирано обучение 110 деца с напълно или частично увредено зрение.

За пълноценната работа на центъра са необходими средства за осигуряване на:

2 санитарни работници, брайлова хартия, памперси и медикаменти, хранителни продукти, транспорт, поддръжка на база и сензорна градина.

Месечна издръжка за поемане на тези разходи: 6 630 лв.

Данните са предоставени от Любомир Велков – Помощник директор, СОУДНЗ “Луи Брайл”.

Необходими средства за 2017:

И АЗ МОГА цели да набере средства за частично покриване на нуждите на двата терапевтични Центъра: 20 000 лв.

Дарете сега, за да подкрепите Центровете!

Ако желаете да подкрепите Центровете с нефинансови средства, можете да се свържете с нас на: office@icantoo.eu; +359 885 277 342

Благодарим Ви!