ПРОГРАМА „МОБИЛЕН ТЕРАПЕВТ“ В ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ „ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА“

И АЗ МОГА стартира Програма “Мобилен Терапевт” към Дневен център за деца с множествени увреждания в гр. София „Център за Надежда“, чрез която да помогне за назначаването на повече рехабилитатори и осигуряването на мобилна услуга за нуждаещите се семейства.

В Центъра получават грижа и терапия 50 деца с най-тежки диагнози.

Той има огромна и спешна нужда от назначаването на още двама рехабилитатора. Към момента с децата работи само един специалист, за когото е нопосилно да поеме терапиите на всички тях.

Регулярната рехабилитация за деца с множествени увреждания е животоподдържаща и липсата й може да доведе до сериозно влошаване на състоянието им и до непоправими последици.

Чрез програмата И АЗ МОГА цели да подпомогнем не само назначаването на повече специалисти, но и да осигурим мобилна услуга за нуждаещите се семейства. По този начин те получават грижи в домашна среда или възможност да бъдат транспортирани до Дневния център.

За реализирането на тази програма е необходим годишен бюджет на стойност: 112 000 лв.