Програми на И АЗ МОГА

ПРОГРАМА „МОБИЛЕН ТЕРАПЕВТ“ В ПОДКРЕПА НА „ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА“, СОФИЯ

И АЗ МОГА / I CAN TOO подкрепя „Център за Надежда" за деца с множествени увреждания в гр София от дванадесет години, кат...

ПОДКРЕПА НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

И АЗ МОГА подпомага целогодишно два центъра за деца със специални нужди в гр София Организацията набира и насочва финанс...

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

И АЗ МОГА подпомага над 650 деца със специални нужди и техните семейства в цялата странаОрганизацията набира и насочва ф...

АДАПТИРАНЕ НА ЖИЛИЩА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

И АЗ МОГА набира средства за адаприрането на жилища на деца с множествени увреждания Адаптираните жилища п...

ВНАСЯНЕ И РАЗВИВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

И АЗ МОГА развива сътрудничество с водещи специалисти в най-добрите международни програми и терапии за работа ...

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ И АЗ МОГА, ГР. ПЛОВДИВ

През 2015 И АЗ МОГА открива най-големия в България Център за деца с аутзъм в гр Пловдив Центърът развива активнаст под ...

ПЪРВИ ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, СОФИЯ

През 2008 г И АЗ МОГА, заедно с родителска организация „Деца с проблеми в развитието", създава терапевтичен Център за де...