СЪЗДАВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Основната идея на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре.

На този принцип организацията създаде два терапевтични центъра за деца със специални нужди в България изцяло с нефинансови средства:

2008 г. Първи терапевтичен Център за деца с увреждания, гр. София

2015 г. Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив