ПЪРВИ ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, СОФИЯ

През 2008 г. И АЗ МОГА, заедно с родителска организация „Деца с проблеми в развитието“, създава терапевтичен Център за деца с увреждания в гр. София.

Центърът е създаден по модел на най-добрия в Западна Европа Киндерцентрум – Мюнхен, Германия.

Той е реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения, благодарение на много фирми от различни браншове, които се включват в изграждането му само с работа и материали.

В Центъра се предлагат на едно място: физиотерапия, музикална терапия, терапия „Монтесори“, ерготерапия, логопедична терапия, работа със специални педагози, психологична работа с деца и родители.

Центърът се менажира от Родителска организация „Деца с проблеми в развитието“.