ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ И АЗ МОГА, ГР. ПЛОВДИВ

През 2015 И АЗ МОГА открива най-големия в България Център за деца с аутзъм в гр. Пловдив.

Центърът развива активнаст под мениждмънта на организацията в продължение на година и половина – до 2017 г., като за този период успява да помогне на много деца от цялата страна и да внесе в страната успешната програма „Грийнспан Флортайм“ за работа с деца с аутизъм.

Какво реализира Центърът за периода 2016 – 2017:

  • Осъществи работа, както с деца, така и с техните семейства
  • Обучи родители за работа с децата им в домашна среда
  • Внесе ноу-хау и обучи специалистите в Центъра по световни програми за работа с деца с аутизъм
  • Приложи единствен в България една от най-успешните aмерикански терапии „Грийнспан Флортайм“, внесена в страната по инициатива на И АЗ МОГА от експертa в областта на аутизма Джейк Грийнспан. Благодарение на нея I CAN TOO подобри състоянието на много деца, 4 от които проговориха.

В продължение на година и половина работа на Центъра, I CAN TOO успя да привлече стотици нови подръжници към него, които подкрепиха И АЗ МОГА в усилията й да помага за предоставянето на качествени услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Световни експерти в областта на аутизма гостуваха за първи път в страната, за да внесат ноу-хау и обучат терапевтите в центъра:

  • Игор Шпицбърг – Специалист и Директор на един от най-големите терапевтични Центрове в Русия „Нашият слънчев свят“
  • Джейк Грийнспан – Създател на американската терапия „Грийнспан Флортайм“ /“The Greenspan Floortime Approach“/ и основател на The Floortime Center в САЩ

Център И АЗ МОГА създаде календар от обучения за родители и специалисти, организира ежемесечни събития и инициативи за популяризиране услугите на Центъра, които бяха подкрепени от медии, спомоществуватели и доброволци.

=======

История

През 2009 г. Родителска организация – Сдружение „Шарен клас“, в която участват 13 семейства с деца с аутизъм, се обръща към И АЗ МОГА за помощ при създаването на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив.

Нуждата от създаването на такъв център, който да предоставя качествена и адекватна терапия в града и региона е огромна, поради големия брой деца от аутистичния спектър и липсата на специалисти.

2009 – 2011

В продължение на 2 години И АЗ МОГА създава социални инициативи и събития в Пловдив за популяризиране необходимостта от създаването на терапевтичен център.

През 2011 Община Пловдив взима решение да предостави пространство от 308 кв.м. на И АЗ МОГА за безвъзмездно ползване за 10 години – за създаването на терапевтичен център в сградата на Диагностично Консултативен Център (ДКЦ) VI.

2011 – 2015

Помещението, което е предоставено в окаяно състояние, е напълно реконструирано и реновирано с 4-годишни усилия на И АЗ МОГА и цялата общественост в България и извън страната – инвестиция на труд, материали, човешки ресурси и време, надхвърляща 300 000 лева.

Над 200 фирми, държавни институции, вкл. консулства, частни дарители и доброволци от България, Европа и САЩ, както и над 400 известни личности и холивудски звезди лица на I CAN TOO, застанаха зад създаването на Центъра и приеха мисията на И АЗ МОГА за своя.

Януари 2016 – Юли 2017

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА развива своята успешна дейност година и половина.

През 2017 г. дейността на Центъра e преустановена от Община Пловдив, след решение на институцията да превърне сградата в многоетажен паркинг.