fbpx

ПРОГРАМА „МОБИЛЕН ТЕРАПЕВТ“ В ПОДКРЕПА НА „ЦЕНТЪР ЗА НАДЕЖДА“, СОФИЯ

И АЗ МОГА / I CAN TOO подкрепя „Център за Надежда“ за деца с множествени увреждания в гр. София от дванадесет години, като насочва целогодишно дарители и доброволци към него. В него получават грижа и рехабилитация 50 деца с най-тежки диагнози. Голяма част от тях са на инвалидни колички, с придружаващи епилептични синдроми, сензорни увреждания, интелектуални проблеми и дуги.

Един от най-сериозните проблеми, с който се сблъскват семействата на децата, посещаващи Центъра, е невъзможността за придвижване до него. В България външната среда не е напълно адаптирана и придвижването до терапевтични центрове и специалисти е изключително трудно. При повечето деца това причинява и огромен стрес. Голяма част от родителите не могат да си позволят пригоден автомобил, за да се придвижват спокойно и адекватно с детето си.

Състоянието на много деца с тежки увреждания от контингента на Центъра налага провеждане на специализирана рехабилитация в домашна среда.

За да отговори на нуждите на тези деца и техните семейства и помогне за повишаване качеството им на живот, И АЗ МОГА инициира програмата “Мобилен терапевт”, която цели да набере средства за:

1. Осигуряване и поддръжка на специализиран автомобил с платформа за инвалидна количка, с който децата да бъдат комфортно транспортирани до Центъра. Предвижда се и шофьор за автомобила, който да бъде на разположение през целия ден.

2. Осигуряване на мобилен терапевт, който да посещава семейства в къщи и да осъществява рехабилитация на деца, чието състояние не позволява транспортирането им до Центъра.

Защо тази програма е важна?
Двигателната рехабилитация за деца с множествени увреждания е животоподдържаща. Липсата на подходяща, навременна и регулярна терапия може да доведе до сериозно влошаване на състоянието на децата и до непоправими последици с фатален край. Придвижването на децата до терапевтични центрове е трудно осъществимо за техните семейства в съществуващите условия в България. Проблемното транспортиране причинява голям стрес на цялото семейство, тъй като се изисква специализиран автомобил, както и често асистент/придружител, който помага при обслужване на детето.

Заедно с тези неудобства, стои и огромният финансов проблем, тъй като голяма част от родителите не работят, за да отглеждат децата си и живеят на прага на оцеляването си.

Програма “Мобилен терапевт” цели от една страна да осигури необходимата рехабилитация за децата със специални нужди и от друга да облекчи значително ежедневните грижи на семействата им.

Дарете сега в подкрепа на програмата!

Благодарим ви!