ВНАСЯНЕ И РАЗВИВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

И АЗ МОГА развива сътрудничество с водещи специалисти в най-добрите международни програми и терапии за работа с деца със специални нужди. Една от целите на организацията е да превърне България в своеобразен център за успешни практики и обучение на терапевти.

I CAN TOO се стреми да създаде благоприятна обстановка за внасянето и прилагането на различни и иновативни методи за работа с деца със специални нужди и техните семейства.

Експерти, гостували в България по инициатива на И АЗ МОГА:

  • Игор Шпицбърг (2015) – Терапевт и Директор на един от най-добрите рехабилитационни центрове в Русия “Нашият слънчев свят”. Експертът проведе тренинг на специалисти от Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА гр. Пловдив и среща-дискусия с родители на деца с аутизъм.
  • Джейк Грийнспан (2016 и 2017) – Американски експерт в областта на аутизма, създател на успешната терапия „Грийнспан Флортайм” /“The Greenspan Floortime Approach”/. Специалистът гостува две поредни години в България, за да обучи терапевти от Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА в гр. Пловдив и представи терапевтичния метод пред родители на деца с аутизъм.

Дарете сега в подкрепа на тази програма!