ПОДКРЕПА НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

И АЗ МОГА подпомага целогодишно два центъра за деца със специални нужди в гр. София. Организацията набира и насочва финансови и нефинансови дарения за рехабилитация, специални помощни приспособления, поддръжка и ремонтни дейности, дрехи и консумативи, памперси, транспортни разходи и др.

1. „Център за Надежда“ за деца с множествени увреждания, София

В Центъра грижа и рехабилитация над 50 деца с най-тежки диагнози.

За пълноценната му работа са необходими средства за осигуряване на:

Устойчива издръжка за рехабилитаторите; обучени асистенти – помощник педагози; специални приспособления, памперси, консумативи, медикаменти; специаличиран автомобил, който да транспортира децата до Центъра; мобилен терапевт и др.

Данните са предоставени от Зоя Трифонова, Председател на „Център за Надежда“ и родител на дете с множествени увреждания.

2. Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София

В училището получават грижа и специализирано обучение 110 деца с напълно или частично нарушено зрение.

За пълноценната работа на центъра са необходими средства за осигуряване на:

Санитарни работници, брайлова хартия, памперси и медикаменти, хранителни продукти, транспорт, поддръжка на база и сензорна градина и др.

Данните са предоставени от Любомир Велков – Помощник директор, СОУДНЗ “Луи Брайл”.

3. Дневен център за деца с епилепсия към Асоциация на родители на деца с епилепсия, София

В Центъра се полагат грижи за над 40 деца и младежи с тежка форма на епилепсия.

За пълноценната му работа са необходими средства за осигуряване на:

Социален работник, материали за ателиета, специализирани приспособления и други консумативи.

Данните са предоставени от Веска Събева, председател на АРДЕ

Дарете сега в подкрепа на програмата!

Ако желаете да помогнете с нефинансови средства, можете да се свържете с нас на: office@icantoo.eu; +359 885 277 342

Благодарим Ви!

Other projects