ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

И АЗ МОГА подпомага над 650 деца със специални нужди и техните семейства в цялата страна.
Организацията набира и насочва финансови и нефинансови средства към тях за подобряване качеството им на живот.
Децата със специални нужди се нуждаят от: ежедневни грижи, рехабилитация, животоподдържащи операции и лечение, лекарствени средства, памперси, диетична храна, постоянен придружител/асистент, специални помощни приспособления, адаптиране на жилищата им за лесно предвижване и безопасна среда, специализиран транспорт и др.
Минималната месечна издръжка за покриване на основни нужди и рехабилитация за едно дете: 2 800 лв.
Данните са предоставени от Зоя Трифонова –  ръководител на „Център за Надежда“ София и родител на дете с множествени увреждания.
Ако желаете да помогнете с нефинансови средства, можете да се свържете с нас на: office@icantoo.eu; +359 885 277 342
Благодарим Ви!