fbpx

СЪЗДАВАНЕ НА ТАКТИЛНА ПЪТЕКА В УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ “ЛУИ БРАЙЛ”, СОФИЯ

I CAN TOO подкрепи инициативата на един от нашите големи поддръжници в Америка – Анна Колева за набиране на средства в помощ на училището за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”, София.

Дворът на “Луи Брайл” имаше спешна нужда от изграждането на тактилна пътека, която е от изключителна помощ за придвижването на децата до специализираното учебно заведение.